Welkom

Naarmate de digitalisering toeneemt met complexere ICT-projecten, wordt het tijd voor de oprichting van een expertengroep van informatici, nl. Council on Ict Relations Arbitration & Mediation.  CIRAM biedt aan ondernemingen uit de ICT-sector de mogelijkheid hun dossiers te beslechten via Arbitrage of Mediatie.  Daarnaast biedt CIRAM een platform aan ICT’ers met als doel kennis- & ervaringsuitwisseling.  Hierbij kunnen leden van CIRAM ook adviezen aanbieden aan derden.

CIRAM is naast arbitrage en bemiddeling ook vriendschap en uitwisseling van beroeps (expert) ervaring onder al dan niet zakenlui die allen te maken hebben met ICT in de brede zin van het woord. CIRAM ICT Relations is een classificatie instelling met een grote maatschappelijke waarde waardoor het niet of nauwelijks kan gezien worden als een pure business club. Waar ICT als  maatschappelijk drager kan gezien worden. 

Voor meer info kunt u vrijblijvend mailen naar info@ciram.be of jan.muyldermans@ciram.be.